DIABETIKERE ER ALENE OM
AT BEHANDLE DERES SYGDOM
364 DAGE OM ÅRET.

Man skulle mene, at diabetes var for alvorlig og kompleks en sygdom til, at diabetikere bør lades alene om behandlingen 99,9 % af tiden. Ikke desto mindre er der i gennemsnit kun afsat to timer om året i det danske sygehusvæsen til at give støtte og rådgivning omkring alle aspekter af sygdommen.

Og som om, det ikke var slemt nok…

DER LURER EN
ØKONOMISK KATASTROFE
HOS SAMTLIGE
DANSKE KOMMUNER.

Antallet af diabetikere er stigende, og udgifterne til de mange følgesygdomme følger med.

Fortsætter udviklingen, vil udgifterne stige til et niveau, hvor kommunerne tvinges til at vælge mellem at forringe støtten til diabetikerne eller forhøje skatterne. Det ser med andre ord dystert ud.

Men måske er der en måde, hvorpå vi kan vende den negative udvikling.

STAY IN THE ZONE

STAY IN
THE ZONE

Stay in the Zone er et nyt program, hvor Roche Diabetes Care, som sundhedsleverandør, danner overblikket og supporterer diabetikerens hverdagsudfordringer og belønnes ud fra evnen til at holde disse diabetikeres blodsukkerniveau indenfor normalområdet. Altså den ’zone’, hvor diabetikerne minimerer risikoen for følgesygdomme.

Jo mere diabetikerne er i ’zonen’, jo færre følgesygdomme vil de opleve på lang sigt. Derfor er det en realistisk målsætning for programmet, at diabetikeren motiveres til et sundere liv, og at kommunerne kan se frem til betydelige besparelser på hele sundhedsområdet.

Betalingen styres af en resultatbaseret aftale mellem Roche Diabetes Care og kommunen, som sikrer, at diabetikerne får støtten, rådgivningen og værktøjerne, de har behov for, samtidig med at kommunens pris afhænger af de resultater, der opnås.

1

HVAD FÅR DU SOM DIABETIKER
UD AF DET?

Programmets altafgørende succeskriterie er at holde dig indenfor zonen, og det tror vi blandt andet kan opnås ved hjælp af digital innovation og bedre udnyttelse af data.

Programmet indeholder udvalgte eksklusive værktøjer, der hjælper dig med at indsamle data i en brugervenlig app. Her kan du nemt overskue de enkelte aspekter af din adfærd og din diabetes, og med hjælp fra vores motivationscoaches, diætister og øvrige sparringspartnere vil du opdage nye sammenhænge, der ellers er komplicerede at gennemskue, og justere derefter.

Dataene fra appen gør det også nemt for de sparringspartnere, der er tilknyttet programmet at målrette deres rådgivning. Det vil sige, at motionsvejlederen, diætisten og dine pårørende hurtigt kan give dig værdifuld vejledning, uden at I skal starte forfra hver gang.

Derudover giver programmet dig løbende adgang til teknisk support og anden relevant undervisning.

SEND ET SIGNAL TIL
DIN KOMMUNE

SEND ET
SIGNAL
TIL DIN
KOMMUNE

Kære Kommunaldirektør

Jeg synes, at Stay in the Zone er et spændende brud med vanetænkningen, og jeg ville ønske, at du, sammen med Roche Diabetes Care, ville undersøge muligheden for at indføre programmet i vores kommune.

Med venlig hilsen

2

HVAD FÅR I SOM KOMMUNE
UD AF DET?

Programmets altafgørende succeskriterie er at holde diabetikerne i kommunen indenfor zonen og derved få sundere og mere handlekraftige borgere og opnå store økonomiske besparelser for kommunen.

Programmet bygger på en resultatbaseret aftale mellem kommunen og Roche Diabetes Care, som sikrer transparens i udgifter ved behandling af diabetikere, færre udgifter forbundet med følgesygdomme og færre udgifter forbundet med tabt arbejdsfortjeneste. Og eftersom kommunens betaling afhænger af de resultater der opnås, er der ingen økonomisk risiko forbundet med at indgå et samarbejde om programmet.

Samtidigt er programmet nemt at administrere, fordi Roche Diabetes Care varetager implementeringen og driften. Det frigiver ressourcer, som for eksempel kan bruges til et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og speciallæger i regionerne.

PRINCIPPET BAG DEN
RESULTATBASEREDE
BETALINGSAFTALE

Princippet bag aftalen mellem kommunen og Roche Diabetes Care er ligeså enkel, som den er innovativ. Udgangspunktet for, hvad kommunen betaler til Roche Diabetes Care, er indeks 100. Det opnås, når behandlingen af kommunens borgere opfylder et tilfredsstillende niveau, som begge parter er enige om. Det kunne eksempelvis defineres ved, at patienten har 5 daglige målinger, hvoraf 70 % er i ’zonen’, og at diabetikerens behandlingstilfredshed er på 4, på en skala fra 1-5.

Hvis behandlingens resultater er bedre end indeks 100, betaler kommunen en højere pris til Roche Diabetes Care og omvendt, hvis resultatet er dårligere.

 • BEREGN DIN KOMMUNES
  BESPARELSER

  Samfundsbesparelsen ved at indgå i Stay in the Zone sundhedsprogrammet for kommune vil over tid være mio. kr. pr. år.

  Beregningen tager udgangspunkt i, at der bor diabetikere i kommunen.

  (Udarbejdet for Roche Diabetes Care af Health Innovation Institute, 2018)

 • BEREGN DIN KOMMUNES
  BESPARELSER

  Samfundsbesparelsen ved at indgå i Stay in the Zone sundhedsprogrammet for kommune vil over tid være mio. kr. pr. år.

  Beregningen tager udgangspunkt i, at der bor diabetikere i kommunen.

  (Udarbejdet for Roche Diabetes Care af Health Innovation Institute, 2018)

GRATIS TESTFORLØB I
JERES KOMMUNE?

GRATIS
TESTFORLØB I
JERES KOMMUNE?

Vi tilbyder et tre-måneders gratis testforløb til fem diabetikere i jeres kommune. Forløbet ender med udarbejdelsen af en rapport, som vi sammen evaluerer.

Udfyld formularen nedenfor, og bliv kontaktet hurtigst muligt for at høre nærmere om et gratis testforløb.

3

HVAD FÅR VI SOM ROCHE
DIABETES CARE UD AF DET?

Programmets altafgørende succeskriterie er at holde diabetikerne indenfor zonen, og det er ikke bare et nyt projekt – det er vores strategi.

Programmet styrker vores konkurrenceevne, fordi vores unikke betalingsmodel tvinger os til at tage ansvar for målet og ikke kun midlet. Det vil sige, at vi skaber større værdi for vores interessenter ved at gøre en større indsats for diabetikerens velvære, ved at støtte, motivere og uddanne dem til at højne deres generelle (sundheds)tilstand i hverdagen, og ikke kun forbedre blodsukkermålingen.

Vi får samtidigt målrettet vores udvikling, og ved derfor, hvad vi skal bruge ressourcer på, og hvad vi ikke skal bruge ressourcer på ift. værdiskabelse for såvel diabetiker som kommune. Vi kan bruge de data, som vi indsamler, til innovation af produkter og services, og vi kan tiltrække de dygtigste specialister på området.

 • “Stay in the zone er ikke bare en ny betalingsaftale.
  Det er en samlet strategi for at skabe værdi på
  hele diabetesområdet, fra dataindsamling og forskning
  til innovation og udvikling af produkter og services,
  med diabetikeren i centrum”.

  Krestina Flyger,
  Country Manager
  i Roche Diabetes Care

 • “Stay in the zone er ikke bare en ny betalingsaftale. Det er en samlet strategi for at skabe værdi på hele diabetesområdet, fra dataindsamling og forskning til innovation og udvikling af produkter og services, med diabetikeren i centrum”.

  Krestina Flyger,
  Country Manager
  i Roche Diabetes Care

Case

Case

ODSHERRED KOMMUNE HAR
SUCCES MED PROGRAMMET.

Siden december 2017 har Odsherred Kommune været en del af Stay in the Zone-programmet, og de første tilbagemeldinger er positive.

Blandt andet har 65 % af diabetikerne forbedret deres tid ”in the zone”, hvilket er et godt udgangspunkt for at opnå et mere stabilt blodsukker og derved sænke risikoen for følgesygdomme.
Samtidig gælder for type 2-diabetikerne, der deltager i programmet, at de måler deres blodsukker op til 3 gange så meget, som inden de startede i programmet.

I Odsherreds Stay in the Zone-program får diabetikerne stillet det nyeste blodsukkermålingsudstyr til rådighed. Derudover kan de benytte de sparringspartnere og forløb, der er tilknyttet programmet, og få hjælp og rådgivning til at blive i zonen.
På den måde opnår de større indblik i, hvordan kost, motion og andre hverdagsaktiviteter påvirker blodsukkerniveauet og kan lettere træffe de rette beslutninger. Disse tiltag har givet flere af diabetikerne i programmet en mere aktiv livsstil, et reduceret insulinforbrug og et lavere langtidsblodsukker, og diabetikerne har derved sænket risikoen for følgesygdomme.

Indholdet i Odsherreds Stay in the Zone-program er bl.a.:

 • En sundhedsfaglig coach, der vejleder diabetikeren ud fra de data, der er indsamlet. Gennem den personlige samtale vil diabetikeren få viden omkring, hvordan adfærd påvirker diabetes og få eventuelle justeringsforslag, som gør, at diabetikeren bliver i zonen, men samtalen kan også handle om andet, der fylder hos diabetikeren mhp. at opnå højere livskvalitet og øget sundhed.
 • En klinisk diætist, der på baggrund af en telefonisk samtale og diabetikerens data, lægger en individuel kost- og motionsplan. Planen kan optimeres og justeres efter behov med opfølgende samtaler.
 • En teknisk supportlinje, hvor medarbejdere hver dag sidder klar til at hjælpe diabetikerne, hvis de har spørgsmål til værktøjerne.
 • Et undervisningsforløb, hvor en medarbejder fra Stay in the Zone lærer diabetikerne, hvordan man læser og bruger de data, der indsamles gennem programmets forskellige værktøjer.
 • Et undervisningsforløb, hvor en klinisk diætist lærer diabetikerne, hvordan man tæller kulhydrater og indstiller sin bolus-beregner korrekt (Denne service er kun relevant for type 1).
 • ”Vejen frem til mere sundhed er at turde vælge
  innovative løsninger og kun betale for det,
  der reelt virker for borgerne. Programmet
  fra Roche kan begge dele”.

  Gitte Løvgren,
  Tidl. Kommunal Sundhedsdirektør
  i Odsherred Kommune

 • ”Vejen frem til mere sundhed er at turde vælge innovative løsninger og kun betale for det, der reelt virker for borgerne. Programmet fra Roche kan begge dele”.

  Gitte Løvgren,
  Tidl. Kommunal Sundhedsdirektør
  i Odsherred Kommune

FØLG STAY IN THE ZONE

FØLG
STAY IN
THE ZONE