Kommunen

Kommunen

HVAD FÅR I SOM KOMMUNE UD AF DET?

Programmets altafgørende succeskriterie er at holde diabetikerne i kommunen indenfor zonen og derved få sundere og mere handlekraftige borgere og opnå store økonomiske besparelser for kommunen.

Programmet bygger på en resultatbaseret aftale mellem kommunen og Roche Diabetes Care, som sikrer transparens i udgifter ved behandling af diabetikere, færre udgifter forbundet med følgesygdomme og færre udgifter forbundet med tabt arbejdsfortjeneste. Og eftersom kommunens betaling afhænger af de resultater, der opnås, er der ingen økonomisk risiko forbundet med at indgå et samarbejde om programmet.

Samtidigt er programmet nemt at administrere, fordi Roche Diabetes Care varetager implementeringen og driften. Det frigiver ressourcer, som for eksempel kan bruges til et tværsektorielt samarbejde mellem kommune, praktiserende læger og speciallæger i regionerne.

PRINCIPPET BAG DEN RESULTATBASEREDE BETALINGSAFTALE

Princippet bag aftalen mellem kommunen og Roche Diabetes Care er ligeså enkel, som den er innovativ. Udgangspunktet for, hvad kommunen betaler til Roche Diabetes Care, er indeks 100. Det opnås, når behandlingen af kommunens borgere opfylder et tilfredsstillende niveau, som begge parter er enige om. Det kunne eksempelvis defineres ved, at patienten har 5 daglige målinger, hvoraf 70 % er i ’zonen’, og at diabetikerens behandlingstilfredshed er på 4, på en skala fra 1-5.

Hvis behandlingens resultater er bedre end indeks 100, betaler kommunen en højere pris til Roche Diabetes Care og omvendt, hvis resultatet er dårligere.